Lived life from two sides

For et utrolig menneske dette er, denne bør alle virkelig ta seg tid til å se (kanskje spesielt nyttig å se om du er mann)!

 
PS. Unnskyld jenter for vår uvitenhet og arroganse, for all dumhet, for alt det vi ikke vet at vi ikke vet! 
 
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar