Å si det er ikke nok

Det er lett å si at vi kun vil og gjør det som er til "barnets beste"! Men om vi som foreldre virkelig mener dette må vi våge å gå i og se på oss selv, hvis ikke vil dette uttrykket (Ihvertfall i min verden) ikke bli noe annet enn kun et "spill for galleriet".

For uten denne selvransakelsen (uansett hvor gode våre intensjoner er) vil vi som regel ikke klare å leve opp til dette når det gjelder oss selv, og det ender istedenfor ofte opp med å forbli tomme ord, følelser av svik og brutte løfter. 

#BarnsBesteBegynnerMedOssSelv

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar